در زبان انگلیسی Quoted speech چیست؟

در زبان انگلیسی Quoted speech چیست؟

آموزش نکاتی در مورد Quoted Speech در زبا...

۲۵ مرداد ۹۸ ادامه
 آموزش Noun Clause در زبان انگلیسی

آموزش Noun Clause در زبان انگلیسی

آموزش مبحث Noun Clause در زبان انگلیسی ب...

۱۶ مرداد ۹۸ ادامه
آموزش phrase یا عبارت و clause یا بند در زبان انگلیسی

آموزش phrase یا عبارت و clause یا بند در...

phrase و clause در زبان انگلیسی چیست و چ...

۱۵ مرداد ۹۸ ادامه
جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی

جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی

آموزش مبحث جملات معلوم و جملات مجهول در ...

۱۴ مرداد ۹۸ ادامه
جملات معلوم و جملات مجهول در زبان انگلیسی

جملات معلوم و جملات مجهول در زبان انگلیس...

آموزش مبحث جملات مجهول و جملات معلوم در ...

۱۴ مرداد ۹۸ ادامه
جملات مجهول و جملات معلوم در زبان انگلیسی

جملات مجهول و جملات معلوم در زبان انگلیس...

آموزش تفاوت جمله مجهول و جمله معلوم در ز...

۱۳ مرداد ۹۸ ادامه
صفحه 1 از 6