آزمون زبان ترکی استانبولی TOMER

آزمون زبان ترکی استانبولی TOMER

آزمون زبان ترکی استانبولی TOMER چیست و چ...

۱۰ اردیبهشت ۹۸ ادامه
آزمون بین المللی زبان انگلیسی CPE

آزمون بین المللی زبان انگلیسی CPE

آزمون بین المللی زبان انگلیسی CPE چیست و...

۸ اردیبهشت ۹۸ ادامه
آزمون بین المللی زبان انگلیسی PET

آزمون بین المللی زبان انگلیسی PET

آزمون بین المللی زبان انگلیسی PET چیست و...

۷ اردیبهشت ۹۸ ادامه
آزمون بین المللی زبان انگلیسی KET

آزمون بین المللی زبان انگلیسی KET

آزمون بین المللی زبان انگلیسی KET چیست و...

۷ اردیبهشت ۹۸ ادامه
آزمون های بین المللی TEF و TCF زبان فرانسه

آزمون های بین المللی TEF و TCF زبان فران...

تفاوت بین آزمون های TEF و TCF زبان فرانس...

۷ اردیبهشت ۹۸ ادامه
آزمون بین المللی زبان آلمانی TestDaF

آزمون بین المللی زبان آلمانی TestDaF

آزمون TestDaF چیست و چه کاربردی دارد؟

۷ اردیبهشت ۹۸ ادامه
صفحه 1 از 2