اصطلاحات کاربردی انگلیسی و عبارات رایج انگلیسی

اصطلاحات کاربردی انگلیسی و عبارات رایج ا...

اصطلاحات کاربردی انگلیسی و عبارات رایج ا...

۱۷ آذر ۹۸ ادامه
۱۲ نکته جهت یادگیری و تقویت گرامر زبان

۱۲ نکته جهت یادگیری و تقویت گرامر زبان

چند نکته مهم را با تکیه بر تحقیقات مو...

۱۴ آذر ۹۸ ادامه
آب و هوا به زبان انگلیسی

آب و هوا به زبان انگلیسی

آموزش لغات مربوط به آب و هوا در زبان انگ...

۱۳ آذر ۹۸ ادامه
هفت اپلیکیشن زبان انگلیسی برای صحبت کردن انگلیسی

هفت اپلیکیشن زبان انگلیسی برای صحبت کردن...

هفت اپلیکیشن زبان انگلیسی برای صحبت کردن...

۱۲ آذر ۹۸ ادامه
ماه و روزهای هفته در زبان انگلیسی

ماه و روزهای هفته در زبان انگلیسی

آموزش اسامی ماه و روزهای هفته در زبان ان...

۱۲ آذر ۹۸ ادامه
 عبارات پرکاربرد انگلیسی  در تجارت انگلیسی

عبارات پرکاربرد انگلیسی در تجارت انگلی...

عبارات پرکاربرد انگلیسی در تجارت انگلی...

۱۱ آذر ۹۸ ادامه
صفحه 1 از 9