آموزش محیط کلاس مجازی  Adobe Connect

آموزش محیط کلاس مجازی Adobe Connect

آموزش محیط کلاس مجازی Adobe Connect

۱ اردیبهشت ۹۹ ادامه
دانلود نرم افزار های کلاس مجازی

دانلود نرم افزار های کلاس مجازی

دانلود نرم افزار های کلاس مجازی

۳۰ فروردین ۹۹ ادامه
نرم افزارهای کلاس مجازی

نرم افزارهای کلاس مجازی

نرم افزارهای کلاس مجازی

۳۰ فروردین ۹۹ ادامه
راهنمای ورود به کلاس مجازی

راهنمای ورود به کلاس مجازی

راهنمای ورود به کلاس مجازی

۳۰ فروردین ۹۹ ادامه
افزایش مهارت های سخنرانی انگلیسی

افزایش مهارت های سخنرانی انگلیسی

افزایش مهارت های سخنرانی انگلیسی

۷ اسفند ۹۸ ادامه
روش های افزایش دامنه لغات انگلیسی

روش های افزایش دامنه لغات انگلیسی

روش های افزایش دامنه لغات انگلیسی

۳ اسفند ۹۸ ادامه
صفحه 1 از 39