اصطلاحات کاربردی انگلیسی و عبارات رایج انگلیسی

اصطلاحات کاربردی انگلیسی و عبارات رایج ا...

اصطلاحات کاربردی انگلیسی و عبارات رایج ا...

۱۷ آذر ۹۸ ادامه
تمرین‌های گرامر انگلیسی برای به دست آوردن مهارت‌های زبانی

تمرین‌های گرامر انگلیسی برای به دست آورد...

تمرین‌های گرامر انگلیسی برای به دست آورد...

۱۴ آذر ۹۸ ادامه
۱۲ نکته جهت یادگیری و تقویت گرامر زبان

۱۲ نکته جهت یادگیری و تقویت گرامر زبان

چند نکته مهم را با تکیه بر تحقیقات مو...

۱۴ آذر ۹۸ ادامه
آب و هوا به زبان انگلیسی

آب و هوا به زبان انگلیسی

آموزش لغات مربوط به آب و هوا در زبان انگ...

۱۳ آذر ۹۸ ادامه
 افعال کمکی در زبان انگلیسی

افعال کمکی در زبان انگلیسی

این افعال به دو دسته تقسیم می شوند. افع...

۱۳ آذر ۹۸ ادامه
هفت اپلیکیشن زبان انگلیسی برای صحبت کردن انگلیسی

هفت اپلیکیشن زبان انگلیسی برای صحبت کردن...

هفت اپلیکیشن زبان انگلیسی برای صحبت کردن...

۱۲ آذر ۹۸ ادامه
صفحه 1 از 34