آموزشگاه زبان های خارجی مهاجران

 آموزشگاه زبان های خارجی مهاجران جهت تکمیل کادراساتید خود در بخش دپارتمان زبان عربی اقدام به جذب مدرس مجرب و

حرفه ای جهت تدریس به صورت گروهی وخصوصی می نماید. ازعلاقه مندان به تدریس دعوت می شود تا جهت تکمیل فرم و

انجام مصاحبه هر چه سریعتر اقدام نمایند.

 

آدرس: بلوار مدرس، خیابان فضل آباد، نبش کوچه 3

تلفن: 37261188